Top Uploader Tuần 01 - 2018 (01/01/2018 - 07/01/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 18 2,461 0 0 2,551
2 coduocgidau 14 1,229 16 425 2,309
3 Tommy2304 1 5 29 565 1,430
4 duongtr46 0 0 9 626 1,342
5 LoriYagami 229 14 0 0 1,159
6 motphim2018 8 736 0 0 776
7 phanbaolocninh 0 0 12 326 772
8 mrbenhien 33 357 0 0 522
9 0joro0 10 462 0 0 512
10 tusontay 0 0 6 223 506
11 liemvn2212 22 380 0 0 490
12 coti 8 308 1 34 426
13 Emperor2011 84 2 0 0 422
14 ahuyblog 17 306 0 0 391
15 nghitran 0 0 4 175 390
16 trilnh 10 301 0 0 351
17 hanhnk 0 0 3 148 326
18 Long The 4 304 0 0 324
19 nhutthanh22 8 256 0 0 296
20 phamduy9x 6 259 0 0 289
21 zinzuno 18 195 0 0 285
22 namise 0 0 3 109 248
23 datmahamchoi 0 0 3 96 222
24 tuTCM33 9 176 0 0 221
25 contrucstion 21 85 0 0 190
26 thien my 26 50 0 0 180
27 trananhhao 17 56 0 0 141
28 nam_tra 2 49 1 30 129
29 do_long_khach 0 0 1 48 106
30 nkt198 0 0 7 18 106